Všetky témy

Èeskoslovensko 1945-1992 generálná zbierka známok

Filatelia > Èeskoslovensko
kód produktu: 121619
8 zväzkov albových listov v havidkách
albové listy v havidkách 1945-1978 vlastna výroba
1979-1992 Pofis. Kopóny aj aršíky nie všetky

 
   Admin kit