Všetky témy

Kapesní slovník rusko-èeský a èesko-ruský

Forejt JosefJindøich Lorenz,Tøebíè (1938)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Ruský
kód produktu: 128162
poèet strán:394
jazyk:èeský,ruský
väzba:tvrdá
formát:100x135
ke potøebì obchodní a turistické
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit