Všetky témy

O slohu rùzných národù se zvláštním zøetelem k ornamentice

Ratolíska Josef B.zost.Alois Šarapatka,Praha (1897)
Umenie > Architektúra,interiérový design
kód produktu: 128171
vydanie:2..
poèet strán:298
ilustrácie:farebné a èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:175x265
I.Starovìk,II.Støední vìk,III.Nový vìk
stav knihy: dobrý, 3 diely v jednom zväzku

 
   Admin kit