Všetky témy

Kamil Lhoták.Výbìr z díla

Dvoøák František zost.Galerie hlavního mìsta,Praha (1987)
Umenie > Výtvarné umenie èeské
kód produktu: 129281
poèet strán:22
ilustrácie:fotografie um.diel K.Lhotáka
oblas:katalóg k výstave 1987
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:235x230
Výbìr z životního díla k poctì umìlcových 75.narozenin
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit