Všetky témy

Gottwaldovy milosti

Pejèoch IvoSvìt køídel, Cheb (2017)
Spoloèenské vedy > História èeská
kód produktu: 140073
vydanie:1..
poèet strán:175
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:170x240
tresti smrti zmìnìné milostí prezidenta republiky
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit