Všetky témy

K¾úè na urèovanie drevín

Szeghy ImrichSPN Bratislava (1966)
Prírodné a aplikované vedy > Botanika
kód produktu: 140081
vydanie:2..
poèet strán:196
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:125x170
na území ÈSR divorastúcich a èastejšie pestovaných
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit