Všetky témy

Slobodné krá¾ovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780

Špiesz AntonVvýchodoslov.vydavate¾stvo Košice (1983)
Spoloèenské vedy > História slovenská
kód produktu: 140304
vydanie:1..
edícia:História
poèet strán:302
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:175x240
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit