Všetky témy

Monografie èeskoslovenských známek XIII.-XIV.zv.

Votoèek EmilPOFIS, Praha (1975)
Filatelia > Katalógy a knihy
kód produktu: 112883
vydanie:1..
poèet strán:1278
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský, nemecký
väzba:tvrdá
formát:180x245
Èeská poštovní razítka od nejstarších dob do r. 1918
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit