Všetky témy

Umìní na známkách

Kotalik Jiøí a kol.red.Rapid ès.reklamní agentura,Praha (1988)
Filatelia > Katalógy a knihy
kód produktu: 127940
poèet strán:166
ilustrácie:farebné a èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:170x245
Svìtová výstava poštovních známek Praga 1988
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit