Všetky témy

Ve¾komoravské záhady

Ferko MilanTatran,Bratislava (1990)
Spoloèenské vedy > História slovenská
kód produktu: 142246
vydanie:1..
edícia:Korene 30.
poèet strán:189
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:175x245
Ve¾ká Morava a interpretácia vedeckých prameòov a historických faktov
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit