Všetky témy

Priate¾ dietok 1888 è. 4. roè. II.

Salva Karol red.Karol Salva, Ružomberok (1888)
Slovenské vydania do r.1948 > Karol Salva,Ružomberok
kód produktu: 114885
poèet strán:16
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:140x210
Èasopis pre našu mládež
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit