Všetky témy

Sadovníctvo

Wagner Bohdan a kol.SVPôL,Bratislava (1957)
Príroda a èlovek > Záhrada
kód produktu: 126785
poèet strán:353
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:175x240
uèebný text pre po¾nohospodárske technické školy
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit