Všetky témy

Umìní èínských zahrad

Hrdlièková Vìna,Hrdlièka ZdenìkArgo,Praha (1997)
Príroda a èlovek > Záhrada
kód produktu: 128297
vydanie:1..
poèet strán:168
ilustrácie:farebné a èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:215x295
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit