Všetky témy

Geologická mapa ÈSSR M-34-XXXI. Nitra 1: 200 000

Kuthán Miroslav a kol.Ústredný geologický úrad, Bratislava (1964)
Prírodné a aplikované vedy > Geológia, mineralógia,hydrológia
kód produktu: 141727
vydanie:1..
poèet strán:6
jazyk:slovenský
väzba:vo¾né listy
formát:500x380
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit