Všetky témy

Dievèa z Brooklynu

Musso GuillaumeMotto, Bratislava (2017)
Beletria > Francúzski autori
kód produktu: 142994
poèet strán:340
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:145x225
stav knihy: výborný
Anna bola žena môjho života. O tri týždne sme sa mali bra. Samozrejme, že by som ju miloval bez oh¾adu na to, èo by urobila. Prinajmenšom som si to myslel, no ona sa horúèkovito prehàòala v taške a podala mi fotografiu. „Toto som spravila ja.“ Pozrel som sa na jej tajomstvo, absolútne omráèený, a v tej chvíli mi bolo jasné, že naše svety sa otriasli v základoch. Šok, ktorý som utrpel, mi nedovolil premýš¾a. Jednoducho som vstal a bez slova som odišiel. Keï som sa vrátil, bolo príliš neskoro: Anna zmizla.

 
   Admin kit