Všetky témy

Šlehy a úsmìvy

LúkiánosSvoboda,Praha (1969)
Beletria > Antická literatúra
kód produktu: 140231
vydanie:1..
edícia:Antická knihovna 3.
poèet strán:312
jazyk:èeský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:130x205
výber zo satirických textov rímskeho spisovate¾a
stav knihy:dobrý
Lúkiános své literární nadání, svìží vtip a ironií vìnoval tomu, co je odjakživa pravým úkolem satirikovým a neustále se støetává s ješitností a ctižádostí mocných tohoto svìta. Nastavil zrcadlo své dobì a spoleènosti, nicotnosti lidského snažení po bohatství a moci, kariérismu a závistivosti, šarlatánství a pozérství.

Posmìch lidské hlouposti se v jeho ostrých satirách proplétá s veselou parodií mýtù a mystérií.

 
   Admin kit