Všetky témy

Pøehled technických materiálù

Korecký JanPráce, Praha (1951)
Technika a remeslo > Strojárstvo, hutníctvo
kód produktu: 143007
vydanie:1..
poèet strán:409
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:150x205
oce¾. liatina, neželezné kovy
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit