Všetky témy

Filatelie 1964 è. 1.-24. roè. 14.

NADAS, Praha (1964)
Filatelia > Èasopisy
kód produktu: 121418
poèet strán:570
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:170x240
Èasopis èeskoslovenských filatelistù
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit