Všetky témy

Vitrinka na krásné knihy,vazby a jiné hezké vìci 1923-1924 è. 1.-4. roè. I.

Novák Arthur red.Arthur Novák,Praha (1923)
Technika a remeslo > Užitkové a umelecké remeslo
kód produktu: 124064
poèet strán:146
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:180x240
4 èísla zviazané v pevnej väzbe.stav knihy: výborný

 
   Admin kit