Všetky témy

Ruský jazyk pre 5.roèník základnej školy

Kováèiková Elena a kol.SPN,Bratislava (1989)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Ruština
kód produktu: 133421
vydanie:6..
poèet strán:233
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský, ruský
väzba:tvrdá
formát:150x210
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit