Všetky témy

Od lesov krá¾ovských k lesom štátnym

Mi¾anová ¼ubica,Józsová ViktóriaLesy SR,Banská Bystrica (2003)
Príroda a èlovek > Lesníctvo
kód produktu: 137689
vydanie:1..
poèet strán:91
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:215x300
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit