Všetky témy

Katalóg kníh


Úvod do naturalistického rozhodovania

Guròáková Jitka a kol.Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava (2011)

téma: Spoloèenské vedy > Psychológia
kód produktu: 134140
Viac o položke

 
   Admin kit