Všetky témy

Hospodárska geografia pre 1.roè.obchod.akadémií 1.

Baková Jana a kol.EXPOL PEDAGOGIKA,Bratislava (2009)
Uèebnice stredoškolské > Zemepis,geológia
kód produktu: 131982
vydanie:2..
poèet strán:104
ilustrácie:farebné foto,mapy
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:210x300
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit