Všetky témy

Slovenská archeológia 1987 roè. XXXV.1.

Chropovský Bohuslav a kol. red.Veda,Bratislava (1987)
Spoloèenské vedy > História slovenská
kód produktu: 128375
poèet strán:240
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:slovenský,anglický,nemecký,ruský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:220x305
Èasopis archeologického ústavu SAV
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit