Všetky témy

Hrad Orava

Kavulják AndrejKníhtlaè.úèas.spolok,Martin (1927)
Spoloèenské vedy > História svetová
kód produktu: 128435
poèet strán:259
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:150x215
Dejiny hradu a kraja so zrete¾om na sociálne položenie ¾udu oravského
kniha je bez väzby,len hárky

 
   Admin kit