Všetky témy

Muž z domu naproti, èo mi prešiel cez rozum

Boško MarekBestseler, Bratislava (2017)
Beletria > Slovenskí autori
kód produktu: 143171
poèet strán:223
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:120x180
stav knihy: výborný
Keï Marek dostane zásielku z advokátskej kancelárie, ani za svet mu žiaden dôvod na kontakt s právnikom nenapadá. Alimenty plati nemusí, úèty hradí naèas, a pokuty za rýchlos platí nerád, ale na mieste.
Neèakané dedièstvo starého domu a rozpadnutej požiarnej zbrojnice ho privádzajú do dedinky kdesi pánubohu za chrbtom. Tam sa v sérii šokujúcich udalostí zapletá do obecných intríg a rozprávania miestneho podivína.
Jeho príbeh je taký bizarný, že si ho ten starý èudák musel vymyslie! Alebo je naozaj možné, že sa stretol s líbyjským diktátorom, èi sedel v známej väznici Sing Sing v New Yorku? Mohol ovplyvni vo¾by v USA, úèinkova vo ve¾kofilme, ba dokonca preteka na olympijských hrách, hoci údajne za celý život nevytiahol päty z dediny?

Kniha plná zvratov, humorných situácií, pri ktorých sa budete drža za brucho, a napokon i neèakaného rozuzlenia, na ktorej si naozaj pochutíte.

 
   Admin kit