Všetky témy

Cesta do Tennessee

L´Amour LouisSlovenský spisovate¾, Bratislava (2002)
Beletria > Western
kód produktu: 145617
vydanie:1..
edícia:Sackettovci
poèet strán:136
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:135x205
stav knihy:dobrý
Rodina Sackettovcov nemôže uveri vlastnému šastiu, keï dostane správu, že jej najmladší èlen zdedil po priate¾ovi vzdialeného príbuzného peknú hàbku peòazí. Všeobecnú rados tlmí len pomyslenie, že sa po ne do ïalekej Filadelfie musí vybra mladuèká Ozvena. Aj keï bystré mladé dievèa dosiahne svoj cie¾ a prejde cez rozum ziskuchtivému právnikovi, vie, že návrat s dedièstvom do rodného Tennessee nebude ¾ahký. Zves o jej šastí sa totiž dostala do uší mnohým dobrodruhom a ziskuchtivcom, ktorí sú nielen dobrí stopári, ale aj lovci ¾udí, ochotní vraždi za tuèný lup.


 
   Admin kit