Všetky témy

Štrkáè Callahan

Èervenák JurajArtis Omnis, Bratislava (2020)
Beletria > Western
kód produktu: 145979
vydanie:1..
poèet strán:236
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:125x205
stav knihy: dobrý
Westernová divoèina s prvkami fantasy a hororu - úplne iný Juraj Èervenák!
Divoký západ ešte nikdy nebol divokejší. Zaprášené arizonské pohranièie je rajom banditov, nájomných vrahov, f¾andier, lovcov skalpov a indiánskych hrdlorezov. Azda iba jeden èlovek si s tou chamraïou dokáže poradi – keï Callahan tasí Krásku a Beštiu, štvanci padajú po tuctoch. Lenže, èo keï lovec ¾udí natrafí na nebezpeèenstvo, ktoré nie je celkom ¾udského pôvodu? Na màtvych, èo odmietajú hni v hroboch, na obludy z prastarých podzemných chrámov alebo na démonov, ktorí sa živia ¾udskou krvou? Staèí vám búchaèka, aby ste zastavili rozzúrené indiánske božstvo?

Kniha obsahuje román Brána duchov (v trochu inej podobe vychádzal kedysi na pokraèovanie v èasopise Pevnost), novelu Nádej zomiera predposledná a poviedku Daždivá noc v Boot Hille (dávnejšie vyšla aj na stránkach magazínu Fantázia).

 
   Admin kit