Všetky témy

Anglicko-èeský èesko-anglický stavební slovník

Borská Zdeòka, Gross ZbynìkMONTANEX, Ostrava (1996)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Angliètina
kód produktu: 145907
vydanie:1..
poèet strán:786
jazyk:èeský,anglický
väzba:tvrdá
formát:150x210
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit