Všetky témy

Listy 1996 è.1. roè. XXVI.

Pelikán Jiøí a kol. red.Jiøí Pelikán, Øím (1996)
Èasopisy a noviny > Listy nezávislý dvoumìsíèník
kód produktu: 119382
poèet strán:112
ilustrácie:Cudlina Karel, Líbal Vladimír
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:175x245
Dvoumìsíèník pro politickou kulturu a obèanský dialog

 
   Admin kit