Všetky témy

Zdravoveda

Komadel ¼udovítŠport,Bratislava (1988)
Šport > Tréning,športová teória
kód produktu: 134396
vydanie:1..
poèet strán:162
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:140x205
Uèebné texty pre školenie trénerov a cvièite¾ov III. triedy
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit