Všetky témy

Pokroky matematiky,fyziky a astronomie 1977 22.roè.

Kowalski Oldøich red.Academia,Praha (1977)
Prírodné vedy > Matematika
kód produktu: 128930
poèet strán:296
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:175x245
chýba 3.èíslo
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit