Všetky témy

Vlastiveda pro neslyšící 5

Majerèáková Mária-Sabadoš PavolSPN,Praha (1966)
Uèebnice základná škola > Zemepis, vlastiveda
kód produktu: 77428
vydanie:2..
edícia:Edice uèebnice pro neslyšící a pro deti se zbytky sluchu
poèet strán:125
ilustrácie:Schurmann Ivan
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:175x240
pro 5.roèník ZDŠ pro neslyšící a ZDŠ pro deti se zbytky sluchu
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit