Všetky témy

Súèasní slovenskí výtvarníci. Súbor 12 fotografií Ericha Einhorna

Orbis,Praha (1963)
Umenie > Výtvarné umenie slovenské
kód produktu: 145386
poèet strán:12
ilustrácie:Erich Einhorn èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:slovenský
väzba:originál èiernobiele fotky
formát:175x130
stav fotiek výborný

 
   Admin kit