Všetky témy

Podoby starého Spiša

Spiritza Juraj, Borodáè LadislavPallas, Bratislava (1975)
Umenie > Výtvarné umenie slovenské
kód produktu: 146885
vydanie:1..
poèet strán:138
ilustrácie:èiernobiele a fareb.foto
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:245x335
stav knihy: výborný
Autor knihy spolu s fotografom Ladislavom Borodáèom štedro naèrel do umenia Spiša vôbec (zoznamuje nás s umeleckými artefaktmi, s architektúrou pozoruhodných stavieb a pamätihodnosti, ukazuje nám drevené plastiky postáv s tvárami priam prevzatými zo života), evokuje nám aj èarovnú spišskú krajinu s jej hradmi a kampanilami, skrátka so všetkým tým, èo vytváralo životné prostredie kovolejárskych dielní, a tým aj celistvú tvár starého Spiša.

 
   Admin kit