Všetky témy

Blokni, vymaž a ïalej nerieš

LalalaLetMeExplainMotý¾, Bratislava (2022)
Motivaèná literatúra > Partnerské vzahy,priatelia,rodina,výchova
kód produktu: 143483
vydanie:1..
poèet strán:287
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:130x200
stav knihy: výborný
Absolvovali ste už niekedy katastrofálne rande, po ktorom ste si s¾úbili, že prestanete používa zoznamovacie appky? Obviòujete samu seba z toho, že sa vám v ¾úbostnom živote nedarí? Máte pocit, že sa vždy pripútate k niekomu, kto sa k vám správa zle?

Je smutnou realitou, že v súvislosti s moderným randením existuje množstvo výziev a prekážok, ktoré treba zdola. V tejto knihe zistíte, na èo všetko si dáva pozor, aby ste sa vyvarovali toxickým mužom, ktorí buï tajne nenávidia ženy, alebo im ide len o sex. Vïaka tejto knihe sa nauèíte vyjadri svoj názor nahlas a odís zo vzahu, ak v òom spozorujete varovné signály. Autorka upozoròuje na všetky typy mužov, na ktorých môžete pri randení narazi, ale poukazuje tiež na znamenia, ktoré naznaèujú zdravé partnerstvo. Toto nie je kniha o randení, ktorá s¾ubuje, že vïaka nej nájdete èloveka, ktorého budete milova. Môžete však pomocou nej odhali toho problematického ešte skôr, než bude neskoro. A uvedomíte si, že máte v sebe neuverite¾ný potenciál a že je možné by single a spokojná zároveò.

A to najdôležitejšie na záver: táto kniha vám dá silu ZABLOKOVA, VYMAZA A ÏALEJ NERIEŠI.

Randili ste s mužmi za posledných pä rokov, odkedy zaèali by populárne zoznamovacie appky? Ak áno, asi presne viete, o èom hovorím, a ak nie, potom ste mali obrovské šastie.
Nemáte len jednu šancu by skvelá, než sa vám skonèí záruka. Nie ste potravina.

 
   Admin kit