Všetky témy

Potøebujete víc penìz

Manero MattEuromedia Group,Praha (2018)
Motivaèná literatúra > Úspech osobný,pracovný
kód produktu: 145800
vydanie:1..
poèet strán:237
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:125x200
stav knihy: dobrý
Tato kniha je zèásti osobní zkušeností a zèásti také finanèní strategií, která je platná pro každého. Vytvoøí vám mapu vašich pøání a možností, které se k sobì nakonec pøiblíží tak, že si budete moci dopøát, cokoliv chcete. Vyberte si, jestli chcete vybudovat svùj vlastní podnik, nebo být na vrcholu nìjakého již existujícího. Se správnou taktikou a nasazením dokážete obojí. Autor Matt Manero se s vámi v této knize podìlí o svùj pøíbìh, který vás bude inspirovat k vlastnímu úspìchu.

 
   Admin kit