Všetky témy

Projektování staveb bytových a obèanských

SNTL, Praha (1979)
Umenie > Architektúra,interiérový design
kód produktu: 147066
vydanie:1..
poèet strán:439
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:210x300
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit