Všetky témy

Sendvièe na zdravie !

Bukovský Igor a kol.Ambulancia klinickej výživy, Bratislava (2016)
Kuchárky,nápoje... > Kuchárky zdravé
kód produktu: 146115
vydanie:1..
poèet strán:128
ilustrácie:farebné foto
jazyk:slovenský
väzba:špirálová
formát:220x220
stav knihy: dobrý
Rýchly život niekedy vyžaduje rýchle riešenia. Rýchle riešenia môžu by aj rozumné, bezpeèné a dobré. Rýchle jedlá tiež.
Dr. Igor Bukovský s dvomi šarmantnými kolegyòami vytvorili silnú autorskú zostavu, ktorá pripravila novú knihu z dielne AKV. Nájdete v nej ve¾a zaujimavých a nových informácií, ale hlavne mnoho výborných nápadov na jedlo, ktoré si môžete pripravi na cestu, do práce, do školy, èi na vandrovku – sú to fakt chutné sendvièe na zdravie! ☺

Èo nájdete v knihe?
36 inšpiratívnych receptov na zdravé sendvièe
Originálne kombinácie – prekvapivé chute
Novinky zo sveta výskumu výživy a zdravia
Overené pravdy versus módne trendy – nedajte sa!
Vláknina a mikróby – nikto nemôže by bez nich zdravý!

Dr. Bukovský vám najskôr vysvetlí
preèo v záplave dnešných chaotických informácií stále platí, že celozrnné peèivo a chlieb sú lepšie ako výrobky z bielej múky
ako si správne vybra peèivo a chlieb
preèo stúpa výskyt potravinových alergií a senzitivít
aký je najnovší kalorický dôvod na celozrnné a prirodzené potraviny
kto a preèo naozaj potrebuje bezlepkovú diétu
ako a komu môže bezlepková diéta aj škodi.

Recepty
sú v knihe rozdelené do 9 kapitol: • Koža • Oèi • Nervy • Kosti • Tráviaci systém • Pre deti • Srdce • Cukrovka • Celiakia
všetky recepty sú zostavené tak, aby podporovali zdravie orgánov a systémov, ktorým sú urèené
recepty pre vybrané diagnózy môžu by súèasou podpornej lieèby
recepty pre deti – urèite ich potešia aj rozosmejú a povzbudia do zdravých alternatív ☺

Kniha si vás získa svojim moderným a originálnym spôsobom spracovania:
¾ahko dostupné suroviny
jednoduchá príprava
kreslená schéma všetkých sendvièov
každý recept vás nadchne krásnou fotkou
plnofarebná tlaè
ob¾úbená a praktická hrebeòová väzba
grafické informácie o obsahu mlieka, histamínu, vápnika a železa
rozšírený obsah prístupný cez QR kódy
osvetový leták pre potreby ¾udí s celiakou – aj v PDF formáte na webstránke AKV

Nedajte teda náhode ve¾kú moc nad svojím životom a zoberte si so sebou vždy jedlo, ktoré bude zdravé a chutné. Odteraz sa už nemôžete na niè vyhovára!

 
   Admin kit