Všetky témy

Matematicko technické tabu¾ky pre OU a UŠ v stavebníctve

Jána Josef a kol.SPN,Bratislava (1973)
Uèebnice stredoškolské > Stavebníctvo
kód produktu: 140324
poèet strán:345
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:150x205
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit