Všetky témy

Malý kúzelník. Uèíme sa èarova

Prolušiè DuškoEdika, Brno (2016)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 146899
poèet strán:72
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:170x245
stav knihy: dobrý
Druhý diel „kúzelnej“ príruèky vám prináša nové a nároènejšie triky. Po ich zvládnutí postúpite vyššie na rebríèku svojho kúzelníckeho umenia. Preto nenechajte zahá¾a svoju kúzelnú palièku, otvorte knihu a šup sa do práce. S novými kúzlami nebudete ani tentoraz ma problém ohúri návštevu, rodièov, kamarátov alebo spolužiakov.

V knihe znovu nájdete ako tie jednoduché, tak i tie zložitejšie triky. Každému sú venované dve strany a doèítate sa nielen to, ako sa má kúzlo vykona, ale i to, èo pri tom hovori, ako sa tvári, aké pomôcky na kúzlo pripravi. Jednoducho všetko, aby ste kúzlo predviedli rovnako ako skúsený kúzelnícky majster. I tentoraz sú kúzla názorne zobrazené na ilustráciách. Prajeme vám ve¾a úspechov pri èarovaní!

 
   Admin kit