Všetky témy

Príbehy na dobrú noc pre rebelky. 100 inšpiratívnych dievèat a mladých žien

Harriton Jess, Maithy VuAlbatros Media Slovakia (2023)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 147104
vydanie:1..
poèet strán:240
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:180x255
stav knihy: výborný
Sú mladé, inšpiratívne, žiaria a svet si ich zapamätá. Nová kniha ob¾úbených príbehov pre všetky rebelky je tu!
Oslávte s nami ïalšiu generáciu mladých žien, ktoré menia svet! Tretí diel úspešnej série Príbehy na dobrú noc pre rebelky upriamuje pozornos na ženy, ktorým sa v mimoriadne mladom veku podarilo dosiahnu èosi výnimoèné. Doèítate sa v òom o už známych osobnostiach, ako sú Greta Thunbergová, Bethany Hamiltonová, Bindi Irwinová, Taylor Swift, Zendaya èi èlenky dievèenskej kapely Linda Lindas, ale aj o menej známych podnikavých dievèatách ako o vynálezkyni Viniši Umašankarovej, módnej návrhárke Marine Serreovej, kaskadérke Sadique Bynumovej, filmárke Taegen Yardleyovej, poetke Alexandre Huynhovej èi environmentálnej aktivistke Helene Gualingovej.

Všetky dievèatá a ženy v tejto knihe pochádzajú z rôznych krajín a sociálnych prostredí, majú pestré záujmy a dosiahli úspechy v rôznych oblastiach. Všetky príbehy sú napísané v rozmarnom rozprávkovom štýle, vïaka ktorému žne knižná séria ve¾ký úspech, a dopåòajú ich odvážne portréty vytvorené viac než šesdesiatkou mladých ilustrátoriek. Kniha okrem príbehov o úžasných dievèatách a ženách zároveò predstavuje aj tvorbu mladých autoriek, redaktoriek a umelkýò.

 
   Admin kit