Všetky témy

Zrod kapitalizmu

Cadierová Gabrielle a kol.Cesty, Bratislava (1996)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 147806
vydanie:1..
edícia:Ilustrované dejiny sveta 13.
poèet strán:104
ilustrácie:èiernobiele a fareb.foto
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:240x300
stav knihy: dobrý
Pøehled vybraných historických událostí hlavnì 1. pol. 19. století, podrobnìji je zachycen revoluèní rok 1848.

 
   Admin kit