Všetky témy

Filatelie 1982 è. 1.-24. roè. 32.

NADAS, Praha (1982)
Filatelia > Èasopisy
kód produktu: 121415
poèet strán:766
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:170x240
Èasopis èeskoslovenských filatelistù
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit