Všetky témy

Nerosty II.díl. Nerosty Slovenska

Kouøimský JiøíOrbis, Praha (1958)
Prírodné a aplikované vedy > Geológia, mineralógia,hydrológia
kód produktu: 142976
poèet strán:132
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:140x205
stav knihy: dobrý, f¾aky na predsádkach

 
   Admin kit