Všetky témy

Pøíruèka ruského písemného styku pro vìdecké a odborné pracovníky

Rozkovcová LudmilaAcademia,Praha (1979)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Ruština
kód produktu: 123763
vydanie:1..
poèet strán:320
jazyk:èeský,ruský
väzba:tvrdá
formát:135x205
Posobie po russkoj perepiske
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit