Všetky témy

Pìšky mezi buddhisty a komunisty

Zibura LadislavBizBooks, Brno (2016)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Ázia
kód produktu: 147094
vydanie:1..
poèet strán:291
ilustrácie:Tomski&Polanski
oblas:Nepál, Èína
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:150x210
stav knihy: výborný
Nešikovný mladý muž ujde 1 500 kilometrù pìšky v Nepálu a v Èínì. Dìjí se mu hrozné vìci, ale on se jim jen smìje."

„Svìt z televize je nìkde tam venku. Jen si pro nìj nìkdy musíš dojít pìšky.” To je motto excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se tentokrát vydal zdolat Himálaj a probádat údolí èínských a nepálských øek. A už zrovna trpí výškovou nemocí, zachraòuje lidský život nebo je zatýkán èínskou policií, vše komentuje s humorem. Chodí pìšky, spí u cizích lidí doma a vloni o tom napsal svou první knihu. Teï se nechal pøemluvit a napsal další.

 
   Admin kit