Všetky témy

Van Goghova hvìzdná noc. Dìjiny umìní v pøíbìzích pro dìti

Bird MichaelCPress, Brno (2017)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 147099
vydanie:1..
poèet strán:336
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:215x275
stav knihy: výborný
Ilustrovaný poklad o dìjinách umìní (nejen) do dìtské knihovny.
Tak trochu jiná encyklopedie dìjin umìní Kdo ti nejlépe pøedstaví umìlecké dílo? Muzeum? Tam je to samé nesahej, nesmíš a pozornì èti popisky. Když se ale do vylíèení vzniku tìch nejlepších kouskù z historie umìní pustí samotní tvùrci, modelové, obrazy, sochy… Vyprav se na vzrušující cestu po stopách umìní! Projdi se po pravìké jeskyni. Seznam se s pùvabnou královnou Nefertiti. Nebo si tøeba pohlaï hranostaje z obrazu Leonarda da Vinciho èi oslav narozeniny s Marcem Chagalle

 
   Admin kit