Všetky témy

Expedice Z101. Cestou Hanzelky a Zikmunda. Africká etapa

Vaòourek TomášCPress, Brno (2022)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Afrika
kód produktu: 147102
vydanie:1..
poèet strán:359
ilustrácie:farebné foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:215x300
stav knihy: výborný
Mladý dobrodruh TomᚠVaòourek se opìt vydává cestou Hanzelky a Zikmunda, tentokrát v doprovodu odbornice na Afriku Lindy Piknerové. Spoleènì vyrážejí z Tunisu pøes Egypt, Súdán, Seychely a Mahé. A èeká je toho víc než dost: vykradené auto, proslulé mìsto odpadkù, uvíznutí v poušti, vìzení, rozlièné tropické choroby a nakonec i státní pøevrat. Pøipojte se k nim prostøednictvím dobrodružného cestopisu, který doprovází øada unikátních fotografií!

 
   Admin kit