Všetky témy

Moje najkrajšie rozprávky

Busquets CarlosMatys, Bratislava (2022)
Deti a mládež > Rozprávky
kód produktu: 147105
vydanie:2..
poèet strán:149
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:215x300
stav knihy: výborný
V tejto knihe nájdete zmes tých najkrajších a najznámejšich rozprávok. Rozprávky ako Èervená èiapoèka, Tri prasiatka, Snehulienka, Škaredé káèatko, Kocúr v èižmách a mnohé ïalšie. Kniha je písana ve¾kým písmom, takže ju ¾ahko preèíta aj malý školák. Každá rozprávka je doplnená veselou ilustráciou.

 
   Admin kit